Disclaimer

Bunzl spant zich ervoor in om de privacy van gebruikers van zijn website te beschermen. Lees de privacyvoorwaarden eerst zorgvuldig helemaal door voordat je je registreert, een bestelling plaatst of anderszins gebruik gaat maken van de website.

Artikel 1: definities
Als we je bestelling ontvangen hebben, sturen we een bevestiging naar je e-mailadres. Het is dus belangrijk dat je een correct e-mailadres invult als je een bestelling doet. Bewaar de bevestigingsmail voor het geval je contact moet opnemen met de klantenservice.

Artikel 2: toepasselijkheid privacyvoorwaarden
2.1 Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website en regelen de verwerking van persoonsgegevens via de website.

2.2 Door het gebruik van de website verklaar je deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Artikel 3: verwerking van persoonsgegevens
3.1 Bunzl kan via de website de volgende persoonsgegevens verzamelen: je naam- en adresgegevens, e-mailadres, gebruikersnamen, wachtwoorden, IP-adres en betaalgegevens.

3.2 Deze persoonsgegevens worden verzameld via jouw registratie op de website, het plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de website.

3.3 Bunzl zal je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3.4 Bunzl zal je persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in deze Privacyvoorwaarden.

Artikel 4: doeleinden van de verwerking
4.1 Bunzl verzamelt en verwerkt je Persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:
a. Uitvoering overeenkomst: indien je besluit een bestelling te plaatsen, worden je persoonsgegevens door Bunzl verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst. Hieronder is onder meer inbegrepen het afhandelen van de betaling en het bezorgen van de producten.
b. Communicatie: je persoonsgegevens worden gebruikt om met je te communiceren en je op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor je account en/of gebruik van de website en het behandelen van eventuele klachten. Indien je een account op de website aanmaakt, bewaren we je persoonsgegevens zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven.
c. Marketingdoeleinden: je persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, de actiemailing en/of inspiratiemail, indien je je daarvoor hebt ingeschreven. Bunzl kan je te allen tijde op de hoogte stellen van aanbiedingen over soortgelijke producten als je die hebt besteld.
d. Klantenservice: je persoonsgegevens worden gebruikt om je klantenservice te bieden.

4.2 Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met jou kan Bunzl aan zijn partners persoonsgegevens verstrekken

Artikel 5: beveiliging
5.1 Bunzl heeft noodzakelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen ter beveiliging van persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

5.2 Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveilingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je actief bent geweest zullen verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

5.3 Bunzl slaat jouw persoonsgegevens op op servers in Europa.

Artikel 6: cookies
6.1 Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt, maakt Bunzl gebruik van cookies.

6.2 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de websitebezoeker. Bunzl gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden:
a. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken.
b. Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de website, zodat Bunzl de website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen websitebezoekers interessant en belangrijk vinden.
c. Trackingcookies: cookies om de voorkeuren van een websitebezoeker te onthouden.

6.3 Bunzl gebruikt slechts cookies van derden ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website.

6.4 Voor zover wettelijk vereist geeft de websitebezoeker hierbij ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies. De websitebezoeker kan de browser zo instellen dat hij tijdens het gebruik van de website geen cookies ontvangt.

Artikel 7: recht op inzage, correctie en verwijdering
Je kunt Bunzl verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken of als je wenst dat Bunzl je persoonsgegevens verwijdert, kun je dit verzoeken aan de klantenservice van Bunzl:

E-mailadres: info@bunzl.nl
Telefoonnummer: +31 (0)36 - 547 86 00

Artikel 8. Gebruik Hotjar t.b.v. verbetering User Experience
Bunzl maakt gebruik Hotjar web analytics dienst. Hotjar kan muisklikken, muisbewegingen en scrollen activiteiten vast te leggen. Hotjar verzamelt informatie over bezochte pagina's, acties die worden genomen, land, apparaat dat wordt gebruikt, het besturingssysteem en de browser gebruikt. Hotjar kan geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII) zien op de website. Hotjar kan niets bijhouden van uw surfgedrag over websites die geen gebruik maken van Hotjar diensten.

Artikel 9: Overige bepalingen
9.1 Bunzl behoudt zich het recht voor om deze privacyvoorwaarden te veranderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen.

9.2 Indien een bepaling uit deze privacyvoorwaarden in strijd is met de wet, wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar.

Verouderde browser

Gebruik een actuele internet browser om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten. Klik hier voor de meest recente versie.